تبلیغات
تینیجر بانـــد - عجب...!

تینیجر بانـــد

teenagerband

عجب...!

وقتی که ماایرانیا میخوایم کسی رو تشویق کنیم:
...عجب نقاشیه نکبت
...چه دست فرمونی داره توله سگ
...چه صدایی داره کثافت
...چه گیتاری میزنه ناکس
...استاده کامپیوتره لامصب
...عجب گلی زد بی وجدان
...بی شرف کارش خیلی درسته
...دوستت دارم عوضی

حالا وقتی که میخوایم فحش بدیم یا نیش وکنایه بزنیم:
برو شازده...؟
چی میگی بامعرفت...؟
آخه آدم حسابی...؟
چطوری آی کیو...؟
به به استاد...؟
کجایی با مرام...؟
آقای محترم...؟
برو دکتر برو...؟
شمام چند مورد بگین بخندیم

خودمم چن تا نوشتم!


[ جمعه 11 مرداد 1392 ] [ 17:35 ] [ الهـــــه ] [ نظرات() ]
Susa Web Tools