تبلیغات
تینیجر بانـــد - فقط کمی فکر کن...

تینیجر بانـــد

teenagerband

فقط کمی فکر کن...


بزرگی می گوید:خداوند همه مشکلاتت را اداره میکند.لطفا به خاطر داشته باش که خدا به کمک تو نیاز ندارد.اگردر زندگی یه وضعیتی برایت پیش آمد که قادر به اداره کردن آن نبودی،برای رفع کردنش تلاش نکن...
آنرا درصندوق "چیزی برای خدا،تا انجام دهد" بگذار،همه چیزانجام خواهد شد...ولی درزمان مورد نظر او،نه تو!

1.وقتی که مطلبی رادر صندوق خدا گذاشتی،همواره بااضطراب آن را پیگیری نکن؛درعوض روی تمام چیزهای عالی و شگفت انگیزی که الان درزندگیت وجود دارد تمرکز کن.

2.شاید یک روز بد در دانشگاه،مدرسه یا خانه داشته باشی.دراین صورت به کسی فکرکن که سالهاست در آرزوی ادامه تحصیل یا داشتن سقفی به نام خانه وعزیزانی به نام خانواده مانده است.

3.ممکن است غصه زودگذر بودن تعطیلات آخرهفته را بخوری؛به آن کسی فکرکن که هم سن وسال توست،اما به علت تنگدستی،هفت روزهفته روزی دوازده ساعت کار می کند.

4.وقتی که روابط تو با خانواده ات روبه تیرگی وبدی میگذرد و دچار یأس میشوی،به انسانی فکرکن که هرگزطعم دوست داشتن ومورد محبت واقع شدن را نچشیده است.

5.وقتی راه مدرسه ات دوراست وسرویس هم نداری ومجبوری برای رسیدن به مدرسه کلی پیاده راه بروی،به معلولی فکرکن که دوست دارد یک بار فرصت راه رفتن داشته باشد.

6.ممکن است احساس بیهودگی کنی و فکرکنی اصلا برای چه زندگی میکنی و بپرسی که هدفت چیست؟؟؟؟
دراین وضعیت،شکرگذار باش؛خیلی ها عمرشان آن قدر کوتاه بود که فرصت کافی برای زندگی کردن نداشتند...


عاقا برید تو نظرسنجی خواننده هامون شرکت کنین ببینیم چقد طرفدار دارنا...
منکه
فرزاد فرزین تیره ام...همه هم اینو میدونن...
طرفدارای محترم دیگرخواننده ها لطفا دست بجونبونید...عقب نمونید...خودتون ضرر میکنین ازما گفتن بود ...واااااالـــــــــّــــــــا


[ چهارشنبه 16 بهمن 1392 ] [ 14:35 ] [ الهـــــه ] [ نظرات() ]
Susa Web Tools